Συνέντευξη με τους Ανδρέα Ζόππου και Κάρμεν Ζόππου στο a7tv Romania 10/10/2023