Επικοινωνία

Διοργανωτής Μαθημάτων Κύπρου
Ηλια Χατζηιωαννου
Τηλ: + 357 24 724440; +357 99 695717    
Email: elias_hadji@yahoo.gr

Σύλλογος Θεραπευτών Bowen Κύπρου
Δέσπω Παντελή
Τηλ: +357 99 631643
Email: panteli.despina@gmail.com