Πρόγραμμα μαθημάτων

Ώρα Λάρνακα

Ηλίας Χατζηιωάννου
Τελ: +357 24 724440; +357 99 695717
e-mail: elias_hadji@yahoo.gr

Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων. Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Σεμινάριο : Ανώτερο Επίπεδο / Ειδικές Διαδικασίες Bowen / S.P.B.1a&b Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : G 01-24 Εκπαιδευτής : Ανδρέας Ζόππος ★ ★ ★ ★ ★ Ημερομην : 20/04/2024
21/04/2024
Ώρα : 09:00
17:00

Εξειδικευμένα σεμινάρια

Πόλη Σεμινάριο Αριθμός ομάδος/ ομάδων. Εκπαιδευτής Ημερομην Ώρα
Πόλη : Λάρνακα Σεμινάριο : Bowen και Μωρά Διαβάστε περισσότερα Αριθμός ομάδος/ ομάδων. : G 002 Εκπαιδευτής : Ανδρέας Ζόππος ★ ★ ★ ★ ★, Μαρκέλα Καμπιάν ★ ★ ★, Ηλίας Χατζηιωάννου ★ ★ ★ Ημερομην : 18/05/2024
19/05/2024
Ώρα : 09:00
17:00